“Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din Româniaeste un proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149).

 

Urmare a evaluării documentației și interviurilor derulate cu candidații care au întrunit peste 70 de puncte, conform procedurii de recrutare și selecție, Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță rezultatele selecției de formatori experți în formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii:

Nr. crt. Nume și prenume Punctaj Rezultat

(admis / respins)

1. Romina Grațiana Matei 78,33 admis
2. Andreea Ștefania Buzec 78,00 admis
3. Emanuela-Alisa Nica 68,66 respins
4. Tatiana-Eugenia Duță 55,66 respins

 

Afișat astăzi, 22 octombrie, ora 13:00.

Contestațiile se pot trimite pe adresa de mail contact@standarde-tineret.ro, până în data de 24 octombrie 2018, ora 13:00

Comisia de selecție:

Maria Pop – presedinte

Carmen Marcu-membru

Tudor Rus-membru