Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România) în parteneriat cu Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) organizează în data de 4 septembrie 2018, evenimentul de lansare a proiectului „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Acesta va avea loc începând cu ora 16:00, Piata Millennium Cladirea M2.

În cadrul evenimentului sunt invitați să participe reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri media, parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor publice de tineret.

Înscrierea se face prin completarea formularului de mai jos până duminica , 2 septembrie, ora 23:59

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce0kbGLKPeYg7t5Fv18KJBog–bXvnsIUwWwGoQ4cOOufxdQ/viewform

Agenda:

16:00-16:15 Primirea și înregistrarea participanților
Welcome coffee
16:15-16:30 Deschiderea oficială a conferinței
Cuvânt introductiv:
Reprezentant YMCA România (lider de proiect)
Invitat special (1)
Invitat special (2)
16:30-16:50 Prezentarea generală a proiectului, obiective specifice, rezultate așteptate
16:50-17:00 Cofee Break / Pregătire Cafeneaua publică
17:00-18:20 Cafenea publică / sesiune participativă
18:20-18:30 Sesiune interactivă / întrebări și răspunsuri
Concluzii
18:30-19:00 Coffee Break & Networking

 

Tematici Cafenea Publică
o
Standarde și metode de lucru cu tinerii
o
Nevoile pe care lucrătorii de tineret le au pentru a iniția și susține activități de lucru cu tinerii
o
Instrumente pentru a monitoriza, măsura progresele tinerilor, impactul activităților

Mai multe informații despre proiect aici www.standarde-tineret.ro

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

Proiectul va avea o durată de 16 luni, respectiv iulie 2018 – noiembrie 2019 și are o valoare totală de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

###

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Alina Violeta Pop

Federația Young Men’s Christian Associations

Tel. / Fax.: 0723278437 / 0371134344

Email: alina.ymca@gmail.com

Specialist Relații Publice și Comunicare: Marilena Chiriță

Asociația Young Initiative

Tel.: 0724652373

Email: marilena.chirita@younginitiative.org