Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România

cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149

 Urmare a evaluării documentației și interviurilor derulate cu candidații care au întrunit peste 70 de puncte, conform procedurii de recrutare și selecție, Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), Asociația Young Initiative (AYI) și Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) anunță rezultatele finale ale selecției de formatori experți în formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii:

Nr. crt. Nume și prenume Punctaj Rezultat

(admis / respins)

1. Romina Grațiana Matei 78,33 admis
2. Andreea Ștefania Buzec 78,00 admis

 

Comisia de selecție:

Maria Pop – presedinte

Carmen Marcu- membru

Tudor Rus – membru

 

Afișat astăzi, 26 octombrie 2018.