Cea mai recentă Strategie a fost adoptată printr-o Rezoluție a Consiliului Uniunii Europene din 26 noiembrie 2018 și este în vigoare pentru perioada 2019 –2027. Documentul are în vedere trei direcții de acțiune:

– încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică;

– conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea în vederea creșterii implicării voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, solidarității și înțelegerii interculturale;

-sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea lucrului de tineret.

De altfel, sunt mai multe noutăți pe care Comisia Europeană le-a propus în noua Strategie, cum ar fi: instituirea unui coordonator al UE pentru tineret în cadrul Comisiei Europene, monitorizarea cheltuielilor UE în domeniul tineretului; o legătură mai clară între implementarea politicii europene de tineret și activitățile relevante din cadrul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. O altă noutate privește statele membre în mod direct și se referă la instrumentul de planificare a activităților naționale viitoare. Acesta are scopul de a permite statelor membre să își comunice reciproc, în mod voluntar, prioritățile pe care și le-au fixat cu privire la Strategia UE pentru tineret.

PROCESUL DE DIALOG STRUCTURAT DE LA NIVEL EUROPEAN

În cadrul rezoluției este amintit și procesul de dialog structurat de la nivel european și relevanța adusă consultării europene în materie de tineret. Mai exact, dialogul structurat se referă la un ansamblu de discuții pe anumite teme între tineri, consilii naționale de tineret, organizații de tineret și factorii de decizie, cu scopul de a afla părerile tinerilor pe anume subiecte, ca mai apoi aceste opinii să fie luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor europene care îi vizează.

Procesele de dialog structurat european sunt organizate în cicluri de 18 luni, fiind asociate triourilor președințiilor Consiliilor Uniunii Europene și se află în coordonarea reprezentanților Comisiei Europene, ai Consiliului, respectiv ai Forumului European al Tineretului. Astfel, cel mai recent ciclu de dialog structurat a avut ca prioritate tematică obiectivele pentru tineret, iar în urma consultării a aproape 50000 de tineri europeni, au fost stabilite 11 obiective.

Obiectivele pentru tineret au fost prezentate și la Conferința Europeană de Tineret din Viena, organizată în septembrie 2018, care i-a avut ca participanți pe miniștrii de tineret din statele membre, Comisarul European pentru educație,cultură, tineret și sport, Președintele Austriei, reprezentanți ai unor organizații de tineret din Uniune și membrii consiliilor naționale de tineret din UE. Reprezentanta YMCA Romania, membru in Grupul National de Dialog Structurat , Gabriela Toma , a fost in delegatia Romaniei care a participat si definitivat obiectivele la intalnirea de la Viena.

CADRUL NAȚIONAL PRIVIND POLITICILE DE TINERET ȘI DIALOGUL STRUCTURAT

Politicile de tineret în România sunt ghidate de Programul de Guvernare și Strategia Națională de Tineret în domeniul politicii de tineret 2015-2020 elaborată de Ministerul Tineretului și Sportului. Prin Legea Tinerilor din 2006, amintită și în prezenta strategie în România sunt considerați tineri persoanele cu vârsta între 14 și 35 ani. Acest fapt este deosebit de important în contextul în care majoritatea granturilor și altor beneficii existente pentru tineri în Uniunea Europeană sunt valabile până la 35 ani. La nivel local există direcții pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, care sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică. În România există centre locale de informare și consiliere a tinerilor care funcționează în parteneriat cu organizații non-guvernamentale și administrația publică locală. Un alt organ responsabil de sectorul de tineret este Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități. Autoritățile publice locale din România sunt obligate prin lege să consulte tinerii în procesul de luare a deciziilor care influențează sau pot influența tinerii. De asemenea, Guvernul României este obligat prin lege să consulte Consiliul Național al Tineretului înainte să elaboreze politici de tineret, iar un membru desemnat al Consiliului Național al Tineretului are vot consultativ în cadrul Consiliului Economic și Social.

DIALOGUL STRUCTURAT ÎN ROMÂNIA ȘI GRUPULNAȚIONAL DE LUCRU (GNL)

La nivel național, Dialogul Structurat este implementat de Grupul Naționalde Lucru(GNL), organism format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai autorităților. Grupul Naționalde Lucru este stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului, pe baza unui apel deschis de candidatură. La întâlnirile GNL pot fi invitați în calitate de contributori și alți actori sociali interesați.

GNL are următoarea componență:

-Consiliul Tineretului din România (CTR)

– Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)

– Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

-Federația Forumul Tinerilor din România (FTR)

– Uniunea Studenților din România (USR)

– Organizația de tineret –Blocul Național Sindical (OT-BNS)

– Federația YMCA România

CARE A FOST ȘI CUM S-A DESFĂȘURAT PROCESUL DE CONSULTARE?

GNL a stabilit în luna decembrie 2017 că în România procesul de dialog structurat cutinerii se va desfășura prin două metode: ateliere de consultare cu tinerii și chestionar online aplicat tinerilor, respectând întrebările propuse de Comitetul Coordonator European(European Steering Committee).Chestionarul online a fost promovat de către organizațiile membre GNL, careaureușit să contacteze un număr total de 1887 tineri ce au și completat chestionarul dupăcumurmează: CTR (135), FITT (73), ANOSR (230), FTR și USR (1167), OT-BNS (0), YMCA (11) la care s-au adăugat Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, Comunicatori tineRETEA (22),alții (186).

Ateliere de consultare cu tinerii–la nivelul Grupului Național de Lucru privind DialogulStructurat au fost elaborate 3 instrumente pentru desfășurarea atelierelor de consultare cutinerii:atelier având o durată de 2 zile (6 ore/zi);două ateliere cu durata de câte 5 ore.Atelierele aveau ca scop abordarea celor 16 tematici propuse la nivel european, precum șiinstrumente de raportare corespunzătoare fiecărei tip de consultare –materiale ce au fostelaborate de către Grupul Național de Lucru.Astfel, la nivel național au fost consultați 1090 tineri.În urma fiecărui atelier de consultare a fost elaborat un raport ce conținea ideile exprimate de tineri, utilizând un mecanism online standardizat, opiniile tinerilor astfel colectate au fostsintetizate de către membrii GNL-DS în acest raport național.

S-a constatat că cea mai mare parte a participanților la atelierele de consultare și a respondenților la chestionarul online au fost elevi și studenți, astfel că în concluziile acestui raport se regăsesc, majoritar, opiniile acestor categorii de tineri. Totodată, s-a remarcat faptul că tinerii cu dizabilități au răspuns în număr foarte redus la chestionarul online și nu au participat deloc la atelierele de consultare fizice, acestea fiind aspectele pe care Grupul Național de Lucru dorește să le îmbunătățească pe viitor.

11 European Youth Goals – 11 Obiective europene de tineret

Obiectivele pentru tineret sunt rezultatul Dialogului Structurat cu Tinerii 2017-2018. Acestea reprezintă viziunea tinerilor din întreaga Europa(traducere preluata de la Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis FITT).

 1. Connecting EU with Youth – O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii
 2. Equality of All Genders – Egalitate pentru toate genurile
 3. Inclusive Societies – Societăți incluzive
 4. Information and Constructive Dialogue – Informare și dialog constructiv
 5. Mental Health and Wellbeing – Sănătate mintală și bunăstare
 6. Moving Rural Youth Forward – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural
 7. Quality Employment for All – Locuri de muncă de calitate pentru toți
 8. Quality Learning – Învățământ de calitate
 9. Space and Participation for All – Spații ale tinerilor și participare pentru toți
 10. Sustainable Green Europe – O Europă verde și durabilă
 11. Youth Organisations and European Programmes – Organizații de/pentru tineret și programe europene

Detalii despre aceste obiective pot fi gasite aici: Youth-Goals-RO