Dialogul UE cu Tinerii este un mecanism de participare al tinerilor la nivelul Uniunii Europene, menit să aducă vocea tinerilor în prim-planul decidenților europeni. Dialogul UE cu tinerii este succesorul dialogului structurat și implică o comunicare eficientă între tineri în calitate de cetățeni și factori de decizie la nivel local, regional sau central.

Dialogul cu tinerii își propune încurajarea participării civice a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani și identificarea nevoilor reale ale acestora, în vederea creșterii calității inițiativelor de politici publice, dezvoltării politicilor publice corecte și de calitate, în beneficiul real al tinerilor.

Ciclul 2019-2020 al Dialogului UE cu tinerii se desfășoară pe durata Președinției TRIO-ului la Consiliul UE format din România – Finlanda – Croația și este conceput în jurul temei „Crearea de oportunități pentru tineret” (tema propusă de TRIO). Acesta a început pe 1 ianuarie 2019 și se va finaliza pe 30 iunie 2020.

Consultarea tinerilor din cadrul ciclului 7 de Dialog al UE cu tinerii vizează Obiectivele Europene de Tineret pe care țările din Trio-ul care conduce Consiliul Uniunii Europene și le-au ales:

  • Locuri de muncă de calitate pentru toți (România)
  • Lucru cu tinerii,  de calitate, pentru toți (Finlanda)
  • Dezvoltarea tinerilor în mediul rural (Croația)

La nivel național, procesul de Dialog al UE cu tinerii este coordonat de Grupul Național de Lucru (GNL), organism format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai autorităților și stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), pe baza unui apel deschis de candidatură. În prezent componența GNL este:

  • Consiliul Tineretului din România (CTR)
  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
  • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
  • Federația Forumul Tinerilor din România (FTR)
  • Uniunea Studenților din România (USR)
  • Organizația de Tineret – Blocul Național Sindical (OT-BNS)
  • Federația YMCA România

Procesul de Dialog al UE cu tinerii s-a desfășurat prin două metode: ateliere de consultare cu tinerii și chestionar online, respectând întrebările propuse de Comitetul Coordonator European (European Steering Committee). Consiliul Tineretului din România este membru al Comitetului Coordonator European alături de Agențiile Erasmus Naționale din fiecare țară a actualului Trio, Ministerele de Tineret, Consiliile de Tineret și Forumul European de Tineret.

Rolul întrebărilor a fost de a surprinde perspectiva tinerilor în legătură cu progresul asumat de statele membre în direcția Obiectivelor Europene pentru Tineret nr. 6, nr. 7 și nr. 8.

Ateliere de consultare cu tinerii – la nivel național s-au desfășurat consultări fizice, la care au participat 1.942 de tineri. Acestea au fost organizate de către membrii GNL, după cum urmează: CTR (13 ateliere) – 456 tineri; ANOSR (2 ateliere) – 22 tineri; FTR (27 ateliere) – 1273 tineri; YMCA România (8 ateliere) – 191 tineri.

Chestionar online aplicat tinerilor – membrii GNL au reușit să consulte online un număr total de 2.547 de tineri. La întrebarea „Prin intermediul cărei organizații/instituții ați aflat de formular?” tinerii au răspuns astfel: FITT (631), ANOSR (518), CTR (417), USR (391), FTR (381), YMCA (118), MTS (73), OT-BNS (18).

Raportul de țară al României pentru cel de-al VII-lea Ciclu al procesului de Dialog al UE cu Tinerii poate fi găsit AICI, iar aici Rezultate_chestionar_GNL_2019.