În atenția organizațiilor membre:

YMCA Baia Mare, YMCA Valahia, YMCA Universitaria, YMCA Oradea, YMCA
Rozavlea, YMCA Sacel, Student Plus Timisoara, YMCA Cavnic, YMCA Dobrogea, YMCA Iasi,  Asociatia Young Initiative

și a membrilor Consiliului Director:

Dan Carpov, Lucian Ciorba, Răzvan Sassu, Antonio Nyerjak, Carmen Făgădar

În conformitate cu prevederile art. 18-20 coroborate cu art. 21 din Statutul Federatiei YMCA Romania,

Președintele Consiliului Director,

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară online pe data de 11.05.2020, ora 17:30. Linkul către platforma utilizată pentru întâlnire va fi transmis în timp util participanților delegați de către organizațiilor membre și către Consiliul Director.

Ordinea de zi

 1. Ceremonia de deschidere
 2. Devotion/Thought of the day
 3. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate aferent anului 2018.
 4. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil aferent anului 2018. Descarcare de gestiune.
 5. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate aferent anului 2019
 6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil aferent anului 2019. Descarcare de gestiune.
 7. Aprobarea raportului cenzorului pentru anii 2018-2019.
 8. Modificări Statut și Act constitutiv- alegeri pentru Consiliul Director (presedinte, vicepresedinte, trezorier, 2 membri); pierderea calității de membru în Federația YMCA România în cazul organizațiilor nefuncționale/inactive/fără plata cotizației/alte motive conform art.10 din statut.
 9. Direcții strategice pentru 2020 și 2021.
 10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2020
 11. Diverse.
 12. Closing devotion.

Dacă aveți propuneri sau sugestii pentru ordinea de zi, vă rugăm să le transmiteți până în data de 5 mai 2020 pe email office@ymca.ro.

Pentru alegerile aferente Consiliului Director, organizațiile membre sunt rugate să facă propuneri până la data de 30.04.2020, pe email office@ymca.ro. 

În conformitate cu Statutul Federatiei YMCA Romania-art 14-Adunarea generală se compune din Consiliul Director și câte un reprezentant din partea fiecărei organizații și fundații membre. Calitatea de membru în AG se va exercita personal, nefiind admisă împuternicirea altor organizații membre pentru exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuțiilor aferente acestei calități. Reprezentanții organizațiilor membre trebuie să fie mandatați de organizația locală spre a o reprezenta în AG.(hotărâre sau împuternicire transmisă pe email office@ymca.ro până la data de 5 mai 2020).

Au drept de vot doar organizațiile care sunt cu cotizația la zi, inclusiv pentru anul 2019. (cuantumul cotizației este de 100 EUR, plătibili în lei la cursul BNR din ziua plății). Vă rugăm să faceți plata prin virament bancar până în data de 10 mai 2020. Organizațiile care nu și-au achitat cotizația pe anii anteriori , vă rugăm să o faceți, prin virament bancar,  până în data de 10 mai 2020.

În perioada următoare, până la desfășurarea AG extraordinare, toți delegații/mandatații organizațiilor membre vor primi pe email procedura de lucru a AG în online, documentele de lucru, procedura de vot.

Linkul către platforma online utilizată pentru AG extraordinară va fi transmis în timp util participanților delegați de către organizațiilor membre.

 

Președinte Federația YMCA Romania,

Dan Carpov

 

 

Consiliul Director al Federației YMCA Romania

Dan Carpov – președinte

Lucian Ciorba- vicepreședinte

Răzvan Sassu- trezorier

Antoniu Nyerjak- membru

Carmen Făgadar- membru

 

Data: 16.04.2020, Baia Mare.