1.Cum afectează COVID-19 tinerii din întreaga lume

COVID-19 afectează în prezent aproape toate țările de pe glob, afectând considerabil sistemele de sănătate și economiile mondiale, în același timp sporind inegalitatea,  într-un ritm fără precedent. Pe măsură ce multe țări se apropie acum de sfârșitul primei etape a crizei, începem să vedem mai clar efectele sale economice, care afectează într-un mod disproporționat  tinerii din întreaga lume. Tinerii se confruntă cu un șomaj  ridicat, cu probleme grave de sănătate emoțională , cu o criză educațională profundă și cu o inegalitate crescută.

Efectele vor fi mai bine înțelese și simțite în următoarele săptămâni și luni, însă tinerii sunt deja puternic afectați. Câteva dintre aceste efecte includ:

 • Probleme de sănătate emoțională din cauza izolării, anxietății, fricii (în unele studii 83% din tinerii intervievați au spus că sunt afectați sau puternic afectați de probleme de sănătate emoțională din cauza virusului). Acest lucru afectează și mai mult tinerii LGBTQ+, în rândul cărora ratele de depresie și izolare erau deja mari și înainte de criză;
 • În multe țări rata șomajului este estimată să ajungă la 30%, iar cei tineri vor fi afectați în mod disproporționat, în special cei care se află la începutul carierei. Mulți tineri muncesc în industriile cele mai puternic afectate și au joburi sezoniere/temporare/nesigure/informale și au un risc mai mare să le fie reduse orele de muncă sau să se confrunte cu șomaj sau subocupare pe termen lung;
 • Copiii și tinerii vulnerabili ratează cel mai recent „val digital” deoarece nu au acces la echipamente digitale, crescând astfel, în continuare, rata inegalității în comparație cu cei ce au mai multe oportunități;
 • Decalajul din ce în ce mai mare dintre cei care au competențe digitale și cei cărora le lipsesc creează acum mai multe victime ale crizei, unii având oportunitatea de a prospera și de a rămâne rezilienți (inclusiv prin munca la distanță care se bazează foarte mult pe competențe digitale), în timp ce alții nu au acces la toate acele oportunități;
 • Multe organizații de tineret care lucrează „ la firul ierbii” sunt vulnerabile și le lipsește sustenabilitatea financiară, ceea ce duce la închiderea multora dintre ele sau la reducerea serviciilor lor, fiind afectate puternic de criză, reducându-se astfel accesul tinerilor la educația non-formală și la serviciile pentru și de tineret;
 • Tinerii și profesorii se găsesc brusc într-un mediu de e-learning care, în cele mai multe țări, nu era pregătit pentru o astfel de criză, ducând astfel la riscuri considerabile în ceea ce privește învățarea, examenele și absolvirea;
 • Pentru mulți tineri aceasta este a doua criză economică majoră cu care se confruntă, afectându-le puternic dezvoltarea carierei și a vieții de familie, în timp ce în unele cazuri le reduce și încrederea în guvernele lor de a-i susține atunci când au nevoie;
 • Tinerii care trăiesc în medii nesănătoase, cum ar fi familii abuzive sau zone cu populație cu densitate ridicată unde distanțarea socială nu este posibilă, se află în situații de risc sopirt din punct de vedere emoțional și medical.
 • În aceste condiții, nu ne putem permite să ne dezamăgim tinerii. Ei au nevoie să fim uniți pentru a identifica cele mai potrivite soluții pentru fiecare context național și local, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede posibil.

O lipsă de acțiune azi poate duce la reducerea participării civice și radicalizarea tinerilor mâine, precum și la creștere economică încetinită, la creșterea presiunii asupra sistemelor medicale și de asistență socială, cu efecte negative pe termen lung asupra sănătății emoționale și rezilienței tinerilor.

Pe de altă parte,observăm și că planeta noastră respiră din nou acum, pe măsură ce umanitatea ia o pauză pentru câteva săptămâni. Cu milioane de tineri solicitând acțiune climatică peste tot în lume, trebuie să învățăm din lecțiile acestei crize și să folosim această oportunitate pentru a sprijini politici verzi pe măsură ce ne schimbăm abordările și stilurile de viață în lumea post-pandemică.

2.Soluții și recomandări de politici

YMCA- una dintre cele mai mari mișcări de tineret din lume cu o prezență activă în peste 120 de țări-  apelează la liderii politici și încurajează organizațiile de tineret să pledeze pentru luarea următoarelor măsuri urgente pentru susținerea tinerilor din întreaga lume și pentru creșterea rolului lor în procesele de luare a deciziilor:

 • Muncă flexibilă și sustenabilă
 • Introducerea politicilor de stimulare fiscală care încurajează reangajarea tinerilor care și-au pierdut locul de muncă;
 • Simplificarea legislației naționale pentru a încuraja munca la distanță și modalități de lucru flexibile, asigurând totodată existența măsurilor de protecție socială adecvate;
 • Includerea tinerilor cu locuri de muncă temporare/sezoniere în pachetele guvernamentale de stimulare deja existente;
 • Încurajarea angajării tinerilor, în special acelora cu oportunități reduse, prin reducerea temporară a contribuțiilor sociale și a taxelor pentru contracte de muncă;
 • Schimbarea abordării șomajului tehnic pentru a încuraja munca și atunci când statul susține o parte din salariul unui angajat;
 • Încurajarea contextelor de lucru intergeneraționale și diverse, oferind sustenabilitate financiară pentru toți și un sistem de învățare de la egal la egal la locul de muncă, dând atenție specială tinerilor vulnerabili;
 • Asigurarea accesului egal la serviciile medicale pentru tinerii din toate mediile sociale, pentru cei șomeri sau subocupați, inclusiv pentru eventualele tratamente pentru COVID-19 și un vaccin când/dacă acestea vor apărea;
 • Educație incluzivă online și offline
 • Facilitarea proceselor de e-learning structurate care iau în considerare nevoile tinerilor și profesorilor;
 • Dotarea profesorilor cu echipament digital și oferirea instruirii corespunzătoare pentru a furniza conținut de e-learning sau adaptarea curriculumului la un mediu digital;
 • Dotarea elevilor cu oportunități reduse și a celor aflați  în sistem instituționalizat cu echipamente digitale ;
 • Creșterea investiției în formarea competențelor digitale;
 • Adoptarea unor planuri agile de perfecționare/recalificare în parteneriat cu angajatorii care să permită tinerilor care nu sunt înscriși într-un sistem educațional să își îmbunătățească rapid competențele;
 • Sector de tineret mai puternic
 • Creșterea sprijinului financiar pentru sectorul non-profit și în special pentru organizațiile de tineret care oferă programe și servicii de educație non-formală pentru a asigura (1) abilitatea de a supraviețui după criză și (2) capacitatea de răspunde noilor nevoi ale comunității într-o realitate post-pandemică;
 • Susținerea sectorului de tineret și a organizațiilor de tineret, educaționale, în oferirea de consiliere, dezvoltare de abilități, recalificare a  tinerilor afectați;
 • Creșterea investiției în dezvoltarea serviciilor digitale pentru tineret/digital youth work oferite de organizațiile de tineret;
 • Creșterea sinergiei între guvern, sectorul de tineret și sectorul privat pentru a răspunde nevoilor tinerilor într-un mod sustenabil;
 • Tineri rezilienți
 • Facilitarea accesului la consiliere și ,,spații sigure’’, incluzând ,,spații digitale sigure’’ pentru tinerii care au nevoie de sprijin emoțional;
 • Încurajarea dezvoltării educației bazată pe valori și în general a educației non-formale oferită de organizațiile de tineret, cu un accent pe efectele actualei pandemii asupra tinerilor (ex: prin creșterea finanțărilor nerambursabile);
 • Creșterea rolului tinerilor și a tinerilor lideri în procesul de luare a deciziilor, atât în ceea ce privește politicile de tineret, cât și în adoptarea soluțiilor propuse de către aceștia la nivelul organizațiilor societății civile.

Chiar dacă acum se confruntă cu o criză fără precedent, tinerii sunt și vor fi mereu o inspirație pentru întreaga omenire. Cu idei și soluții creative, cu pasiune și energie, vor continua să facă lumea noastră un loc mai bun pentru toți, susținând prin acțiunile lor Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Dar pentru ca ei să continue să facă acest lucru pe termen lung, avem nevoie ca societatea noastră să susțină tinerii prin acțiuni concrete, acum mai mult ca niciodată.

28.05.2020