Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), în calitate de coordonator, împreună cu Asociația Young Initiative – România (AYI), Sdrujenie “Nadejda-CRD” – Bulgaria (Nadejda), The Coordinating Committee for International Voluntary Service – Franța (CCIVS) și Alliance Europeenne des YMCA – Belgia (YMCA Europe), în calitate de parteneri, anunță începerea implementării proiectului de parteneriat strategic pentru tineret ”#AlwaysON for youth”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+.

Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și ale rețelelor federative ale consorțiului, de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei provenind din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea și siguranța digitală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unui spațiu de învățare colaborativă axată pe incluziunea digitală și lucrul digital cu tinerii implicând cele 5 organizații de tineret din Uniunea Europeană, prin schimbul de bune practici și abordări specifice naționale;
2. Perfecționarea a cel puțin 100 de lucrători de tineret din minimum 4 țări ale UE în implicarea și în susținerea incluziunii digitale și activităților digitale pentru tineri;
3. Creșterea capacității a cel puțin 25 de organizații de tineret din minimum 4 țări ale UE prin îmbunătățirea sau adoptarea de practici de incluziune digitală pentru a ajunge la tinerii cu oportunități reduse;
4. Creșterea gradului de conștientizare în rândul a minimum 100 de lucrători tineri din 4 țări ale UE cu privire la oportunitățile, provocările și soluțiile legate de siguranța și confidențialitatea digitală (inclusiv tehnologii și algoritmi umani).

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
• Crearea unei comunități/platforme digitale de învățare dedicată lucrului online cu tinerii cuprinzând peste 100 de lucrători de tineret din cel puțin 4 țări din UE (și alte țări europene și non-europene prin extensie)
• Crearea unui studiu privind incluziunea digitală și siguranța în context post pandemie prin implicarea a cel puțin 250 de tineri din minimum 4 țări ale UE și a 250 de lucrători de tineret
• Crearea unui curs MOOC privind incluziunea și siguranța digitală
• Formarea profesională a 30 de lucrători de tineret din 4 țări din UE pentru lucrul digital cu tinerii si incluziune digitală
• Dezvoltarea a 5 instrumente de gamificare utile organizațiilor de tineret pentru a-și dezvolta strategiile de incluziune digitală.

Grupul țintă al proiectului este format din lucrători de tineret din cel puțin 4 țări europene care doresc să se perfecționeze în lucrul digital cu tinerii și incluziunea digitală, organizații de tineret care doresc să își dezvolte o strategie privind lucrul digital cu tinerii, și, nu în ultimul rând, profesorii care pot găsi surse de inspirație în practicile de incluziune digitală și lucrul digital cu tinerii.

Proiectul va avea o durată de 25 luni, respectiv aprilie 2021 – aprilie 2023, și are o valoare totală de 175.203 EUR.

 ###
Despre YMCA România – www.ymca.ro

Fondată în 1919 de către Regina Maria a României, Federația Young Men`s Christian Associations (YMCA România) face parte din marea familie YMCA din lume care operează din 1844 în 122 de țări,având misiunea de a împuternici tinerii în scopul de a dezvolta caractere și comunități puternice, în spiritul valorilor creștine, creând contexte deschise tuturor. Viziunea YMCA România este de a construi copii puternici, familii puternice, respectiv, comunități puternice, în care toți să aibă șanse egale de a învăța, a crește și a prospera. Organizațiile membre ale federației își desfășoară activitățile în Baia Mare, Cavnic, Timișoara, Constanța, București, Arad. Programele YMCA România sunt relevante pentru comunitățile pe care le deservește, oferind soluții reale și răspunsuri concrete la problemele cu care tinerii, familiile și comunitățile se confruntă în prezent: educație, social, stil de viață sănătos, schimbări climatice, dialog structurat și politici publice.
###
Despre Asociația Young Initiative România – www.younginitiative.org
Asociația Young Initiative sprijină dezvoltarea prin educație a tinerilor și comunităților din România din 2009, având o misiune simplă, formată din 4 cuvinte: „Empowering people through education”. AYI a fost și este alături de zeci de copii instituționalizați, sute de tineri și de ONG-uri din România și din Europa, iar numitorul comun este credința puternică în forța educației de a transforma comunități. Organizația crede că o societate educată este o societate puternică și liberă, educația având puterea de a schimba oameni și comunități, de a crea oportunități și de a sprijini copiii și tinerii pentru a se dezvolta la adevăratul lor potențial. O educație de calitate dezvoltă spiritul liber, inițiativa, gândirea critică, curiozitatea și creează premisele unei vieți independente.
###
Despre Sdrujenie “Nadejda-CRD” – Bulgaria – www.nadejda-crd.com
„Nadejda CRD” Sdrujenie este o organizație neguvernamentală din Sofia, Bulgaria, care lucrează cu copii, tineri și adulți pentru promovarea valorilor culturale și educaționale. Scopul ei este să încurajeze oamenii să participe la cluburi și activități, să își dezvolte talentele, abilitățile. Anual, organizația lucrează cu peste 3000 de familii, organizand și susținând activități, concerte, spectacole, expoziții, seminarii și programe sociale,
implicandu-i totodată și în proiecte naționale și europene. Ca și organizație culturală, educațională și socială „Nadejda CRD” lucrează și cu tineri cu probleme de comportament, cu persoane provenind din grupuri vulnerabile, predispuse la excludere și cu persoane cu dizabilități. Organizația consideră că învățarea non-formală oferă oportunități unice de învățare care aduc mari schimbări sociale în rândul tinerilor europeni.
###
Despre The Coordinating Committee for International Voluntary Service – Franța (CCIVS) – www.ccivs.org
Fondată în 1948, CCIVS este un organism de coordonare pentru organizațiile de servicii de voluntariat internațional (IVS), fiind alcătuit din peste 180 de organizații independente din peste 90 de țări din întreaga lume, care se reunesc sub aceasta federație și care au o viziune comună – cea a schimbării sociale prin IVS cu scopul final – pacea mondială. Aceste organizații mobilizează 30.000 de voluntari pe an și lucrează cu 3000 de comunități locale. CCIVS creează o punte de legătură între membrii și instituțiile internaționale, cum ar fi UE, diferite agenții sau fundații ale ONU, organizează proiecte interregionale ale organizațiilor IVS, întâlniri globale, participă la forumuri instituționale și la întâlniri de nivel înalt (ONU, INGOS, părți interesate publice și private) pentru a apăra prioritățile Mișcării Serviciului Internațional de Voluntariat, oferind instruiri pentru voluntari, lideri, formatori și personalul organizațiilor IVS pentru dezvoltarea capacității organizaționale ale membrilor.
###
Despre Alliance Europeenne des YMCA – Belgia (YMCA Europe) – www.ymcaeurope.com
YMCA Europe este organizația umbrelă care deservește 31 de membri naționali și 7 mișcări naționale asociate. Prin intermediul membrilor săi reunește peste 4.200 de asociații locale YMCA de pe continentul nostru. Multe YMCA-uri europene se concentrează pe activități tradiționale de tineret/voluntariat (tabere de vară, centre de tineret), în timp ce altele lucrează cu refugiați sau tineri fără adăpost și uneori le fac pe amândouă. Principalii beneficiari ai tuturor acțiunilor sunt tinerii din medii sociale, culturale și religioase diferite. Principalele obiective ale YMCA Europe vizează consolidarea mișcărilor naționale YMCA membre, crearea de spații în care să se poată dezvolta noi activități și inițiative transfrontaliere comune pentru tineri, împărtășirea celor mai bune practici și reprezentarea comună prin advocacy la nivel european. Obiectivul YMCA Europe este de a ajuta și de a implica tinerii și organizațiile acestora pentru a deveni activi și de a participa în comunitate, de a-i conecta în întreaga Europă pentru a învăța unii de la alții, împuternicindu-i să își atingă potențialul și să influențeze procesul de luare a deciziilor, conform noii strategii și obiectivelor pentru tineret a UE.

Comunicatul de presă – https://drive.google.com/file/d/1cRSSCLzS-g-LlBg84Q7G2wGVnJXQ4jMo/view?usp=sharing