COMUNICAT DE PRESA

În perioada 21-22 iunie 2021, Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), în calitate de coordonator,  împreună cu Asociația Young Initiative -România (AYI), -Sdrujenie “Nadejda-CRD” -Bulgaria (Nadejda), The Coordinating Committee for International Voluntary Service – Franța (CCIVS) și Alliance Europeenne des YMCA –  iunie Belgia (YMCA Europe), în calitate de parteneri, organizează, în Baia Mare, prima întâlnire transnațională a echipei proiectului de parteneriat strategic pentru tineret ”#AlwaysON for youth”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin  Programul Erasmus +.

Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și ale rețelelor federative ale consorțiului,  de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei provenind din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea  și siguranța digitală.

Scopul întâlnirii este acela de a stabili pașii următori, respectiv acțiunile din perioada iunie – noiembrie 2021, responsabilitățile partenerilor, agrearea unui mod de lucru unitar și definitivarea echipei de experți care va lucra la primul produs intelectual al proiectului- studiu privind incluziunea digitală și siguranța în context post-pandemie  prin implicarea a cel puțin  250 de tineri din minimum 4 țări ale UE și a 250 de lucrători de tineret.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 – Crearea unei comunități/platforme digitale de învățare dedicată lucrului online cu tinerii cuprinzând peste 100 de lucrători de tineret din cel puțin 4 țări din UE (și alte țări europene și non-europene prin extensie)

– Crearea unui studiu privind incluziunea digitală și siguranța în context post-pandemie  prin implicarea a cel puțin  250 de tineri din minimum 4 țări ale UE și a 250 de lucrători de tineret

– Crearea unui curs MOOC privind incluziunea și siguranța digitală

– Formarea profesională a  30 de lucrători de tineret din 4 țări din UE pentru lucrul digital cu tinerii si incluziune digitală

– Dezvoltarea a 5 instrumente de gamificare utile organizațiilor de tineret  pentru a-și dezvolta strategiile de incluziune digitală.

Grupul țintă al proiectului este format din lucrători de tineret din cel puțin 4 țări europene care doresc să se perfecționeze în lucrul digital cu tinerii și incluziunea digitală, organizații de tineret care doresc să își dezvolte o strategie privind lucrul digital cu tinerii, și, nu în ultimul rând, profesorii care pot găsi surse de inspirație în practicile de incluziune digitală și lucrul digital cu tinerii.