Recent fost publicat pe pagina web a Ministerului Tineretului si Sportului Raportul de țară al Romîniei pentru cel de al VIII-lea ciclu al procesului de Dialog UE cu TINErii.

Dialogul UE cu Tinerii (DUET) reprezintă un instrument important de participare pentru tinerii din Uniunea Europeană, susținând un dialog direct între factorii de decizie, tineri și reprezentanți ai tinerilor. Consultarea tinerilor are loc pe diverse teme   în concordanță cu Strategia Uniunii Europene pentru Tineret  2019 – 2027 și Obiectivele europene de tineret.

Tematica Ciclului VIII al DUET „Tineri pentru Europa, Europa pentru Tineri: Spațiu pentru Democrație și Participare, corespunde priorității Trioului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene Germania – Portugalia – Slovenia și se raportează la Obiectivul European de Tineret # 9 „Spațiu și participare pentru toți”.

La nivel naţional, procesul de consultare pentru Ciclul VIII DUET a fost implementat de Grupul Naţional de Lucru (GNL), alcătuit din Ministerul Tineretului și Sportului și reprezentanţi ai următoarelor organizații neguvernamentale de tineret: Consiliul Tineretului din România (CTR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația YMCA România , Forumul Tinerilor din România (FTR), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și Uniunea Studenților din România (USR).

În România au fost organizate 105 evenimente, în format virtual, la care au participat 1659 de tineri. În același timp, 430 de tineri au răspuns la  întrebările de raportare pe bază de chestionar. Astfel, 2089 tineri au participat la dialog, răspunsurile, sugestiile, opiniile și propunerile lor aducând o contribuție importantă, fiecare în parte, la rezultatele Raportului de Țară al României pentru Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii (DUET).

Raportul de Țară al României a primit aprecieri în cadrul Conferinței Europene de Tineret organizată de președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene organizată în martie 2021, țara noastră având cei mai mulți tineri consultați dintre statele membre, fiind menționată și  calitatea concluziilor rezultate din dialogul cu tinerii.

 Mulțumiri alese tuturor lucrătorilor de tineret implicați din partea YMCA România în consultările cu tinerii,  organizațiilor  membre – YMCA Baia Mare, YMCA Cavnic, grupul YMCA Arad, Asociatia Young Initiative si organizatiei surori- Asociația YMCA IKE Transilvania.

 Raportul de țară poate fi consultat aici – http://mts.ro/wp-content/uploads/2021/04/Raport-Na%C8%9Bional-DUET-1.pdf