Echipa YMCA caută voluntari pentru programele de tabără din vara anului 2022!

În vara aceasta, YMCA organizează în Baia Mare, tabere de vară, de zi, pentru copiii cu vârste între 6 și 13 ani, după o structură și o metodologie de bune practici de tabără din SUA și Europa.
Programele de tabere sunt atât educaționale cât și distractive, acestea oferind o experiență unică, transformatoare nu numai pentru copiii taberiști implicați dar și pentru întreaga echipă de tabără: staff, animatori, instructori, consilieri.

CALENDARUL* PROGRAMULUI DE TABERE:
❖ Termen limită înscriere voluntari: 7 iunie 2022
❖ Procedura de selecție a voluntarilor: 8 – 10 iunie 2022
❖ Sesiuni de formare/instruire a voluntarilor precum și de pregătire a taberelor : 17 – 24 iunie 2022 (prezența voluntarilor este obligatorie)
❖ Sesiunea I tabără de zi în Baia Mare: 27 iunie – 1 iulie 2022 (de luni până vineri între ora 09:00-16:00)
❖ Sesiunea II tabără de zi în Baia Mare: 11 – 15 iulie 2022 (de luni până vineri între ora 09:00-16:00)
❖ Sesiunea III tabără de zi în Baia Mare: 18 – 22 iulie 2022 (de luni până vineri între ora 09:00-16:00)

*Calendarul activităților poate suferi modificări ce vor fi transmise în prealabil doar voluntarilor selectați

PROFIL VOLUNTARI:
• Tineri entuziaști, dornici de a lucra cu grupuri de copii pe durata verii 2022.
• Vârsta cuprinsă între 16 -35 ani.
• Tinerii care au vârsta de 14 ani și 15 ani pot să se înscrie doar dacă au participat în anii trecuti în taberele YMCA; ei vor fi Junior Counsellor
(Counsellor in Training) având responsabilități limitate și sub îndrumarea unui consilier și mentor cu experiență.
• Cunoașterea limbii engleze și limbii ucriniene prezintă un avantaj, dar nu o cerință obligatorie.
• Experiența anterioară în lucrul cu copiii este un avantaj, dar nu o cerință obligatorie.
• Voluntarii băimăreni au prioritate, având în vedere faptul ca nu putem oferi cazare sau decont transport.

APRECIEM:
• Bune competențe de comunicare, creativitate, participări anterioare la cursuri sau activități de voluntariat, competențe în activități de arts & crafts, muzică, pictură, sport, teatru, pasiune pentru activități sportive și în aer liber, excursii sau activități de aventură;
• Dorința și atitudinea potrivită pentru a lucra în echipa YMCA, alături de alți voluntari români și internaționali;
• Punctualitatea, atitudinea pozitivă și pro-activă, abilitatea de a organiza și gestiona un program de activități constituie avantaje;
• Comportament și atitudine conformă valorilor de bază ale YMCA: grijă, respect, onestitate, responsabilitate, credință și incredere, diversitate.

ROLURI:
❖ junior camp counsellor/counsellor in training
❖ camp counsellor
❖ camp instructor
❖ logistic manager (responsabil media sau responsabil materiale, aparatură, masă, administrativ, etc,  în funcție de nevoi)

RESPONSABILITĂȚI:
• Participarea activă la sesiunile de formare/instruire a voluntarilor precum și la sesiunile de pregătire a taberelor : 17 – 24 iunie 2022
• Organizarea programului de activități pentru fiecare grup de participanți
• Stabilirea regulilor de tabără și asigurarea unei bune dinamici de grup
• Animarea tuturor activităților din tabără în conformitate cu programul asumat
• Asistarea și însoțirea copiilor pe toata durata taberei, inclusiv în ziua de excursie
• Gestionarea tuturor materialelor disponibile pentru activitățile de tabără
• Asigurarea logisticii necesare programului de tabără (media, aparatură, materiale, echipamente, secretariat, etc).

BENEFICII:
• Sesiune de formare și pregătire înainte de începutul sezonului de tabere;
• Oportunitatea de a lucra cu voluntari experimentați din cadrul echipei YMCA;
• Oportunitatea de a lucra în echipă dinamică, creativă, alături de alți tineri voluntari;
• Oportunitatea de a lucra cu copii și tineri ucrainieni refugiați sau beneficiari de protecție temporară;
• Masa de prânz pe durata desfășurării taberelor de zi;
• Oportunitatea de a desfășura activități comunitare și de a lucra cu cei mici, servind ca modele pentru aceștia;
• Contract de voluntariat încheiat conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
• Certificat de voluntariat VoluntPass, la cerere;
• Deprinderea de metode de educație non-formală;
• Completarea cu noi experiențe a CV-ului tău.

CE COMPETENTE POȚI SĂ ÎȚI DEZVOLȚI?
1. Comunicare în limba materna – dezvoltarea abilităților de comunicare, prin activități de facilitare, public speaking, comunicare cu copiii și colegii de echipă;
2. Comunicare în limba străină – asigurat de interacțiunea cu copiii și tinerii refugiați din Ucraina
3. Competențe matematice și competențe de bază în știință și tehnologie – prin utilizarea echipamentelor media, planificare activități, dezvoltarea unui raționament logic, utilizare tehnologie informațională, bugetare, gândire critică;
4. Competențe digitale – foto, video, editare, Office, etc;
5. Învățarea de a învăța – competența dezvoltată pe toata durata taberelor prin caracterul educational experiential ale acestora;
6. Competențe sociale și civice – dezvoltate prin contextele activităților, prin interacțiunea cu ceilalți, prin conștientizarea nevoilor sociale, dezvoltarea capacităților de leadership și de lucru în echipă;
7. Inițiativă și antreprenoriat – prin crearea unui spațiu în care participanții au oportunitatea de a implementa și de a împărtăși cu grupul activități inițiate de ei, responsabilitate și angajament;
8. Înțelegere și manifestare culturală– dezvoltarea unei atitudini tolerante față de cei din jur.

CUM APLICI?
Completează formularul: https://forms.gle/BxMYujgdtbhhYBgR7 până la data de 7 iunie 2022!

Voluntarii minori trebuie să prezinte Acordul parental pentru a putea să se înscrie și să participe la program. Acordul parental trebuie sa fie prezentat în format fizic (completat și semnat de către un părinte/tutorele legal), până în data de 17.06.2022. Acordul parental se poate descărca de aici: acord-parental-tabere-YMCA_2022

SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE
Pentru YMCA, siguranța și protecția copiilor, tinerilor și a echipei sunt principii și condiții sine-qua- non în desfășurarea tuturor activităților și programelor. Astfel:
– taberiștii vor fi primiți în tabără conform declarației pe propria răspundere a părinților/tutorelui;
– în cazul oricăror modificări legale privind siguranța și sănătatea persoanelor, vom aplica măsurile impuse/recomanate de autorități;
– în cadrul echipei avem o persoană desemnată pentru acordarea primului ajutor și trusă de prim ajutor.

Apelul in format pdf Apel Voluntari_tabere YMCA_2022

We cannot spell sUccess without U!