Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România), în calitate de coordonator,  împreună cu Asociația Young Initiative -România (AYI), Sdrujenie “Nadejda-CRD” -Bulgaria (Nadejda), The Coordinating Committee for International Voluntary Service – Franța (CCIVS) și Alliance Europeenne des YMCA – Belgia (YMCA Europe), în calitate de parteneri, anunță încheierea  proiectului  de parteneriat strategic pentru tineret ”#AlwaysON for youth”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin  Programul Erasmus +.

Desfășurat pe o perioadă de 2 ani și 4 luni, proiectul a avut ca scop creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și ale rețelelor federative ale consorțiului, de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei provenind din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea  și siguranța digitală.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 Dezvoltarea unui spațiu de învățare colaborativă axată pe incluziunea digitală și lucrul digital cu tinerii implicând cele 5 organizații de tineret din Uniunea Europeană, prin schimbul de bune practici și abordări specifice naționale;

  1. Perfecționarea a cel puțin 100 de lucrători de tineret din minimum 4 țări ale UE în implicarea și în susținerea incluziunii digitale și activităților digitale pentru tineri;
  2. Creșterea capacității a cel puțin 25 de organizații de tineret din minimum 4 țări ale UE prin îmbunătățirea sau adoptarea de practici de incluziune digitală pentru a ajunge la tinerii cu oportunități reduse;
  3. Creșterea gradului de conștientizare în rândul a minimum 100 de lucrători tineri din 4 țări ale UE cu privire la oportunitățile, provocările și soluțiile legate de siguranța și confidențialitatea digitală, (inclusiv tehnologii și algoritmi umani).

Grupul țintă al proiectului este format din lucrători de tineret din cel puțin 4 țări europene care doresc să se perfecționeze în lucrul digital cu tinerii și incluziunea digitală, organizații de tineret care doresc să își dezvolte o strategie privind lucrul digital cu tinerii, și, nu în ultimul rând, profesorii care pot găsi surse de inspirație în practicile de incluziune digitală și lucrul digital cu tinerii.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 – Digital Youth Work Community of Learning – o comunitate/platformă digitală de învățare dedicată lucrului online cu tinerii cuprinzând peste 130 de lucrători de tineret din cel puțin 8 țări din UE (și alte țări europene și non-europene prin extensie);

– Studiul „Shaping Digital Inclusion, Safety and Wellbeing in a Post-Pandemic Context” -o cercetare privind incluziunea digitală și siguranța în context post-pandemie creată prin implicarea unui număr de 447 de tineri și lucrători de tineret din Europa, ea putând fi accesată pe website-ul proiectului la www.youthwork.digital;

– Crearea unui curs în format MOOC privind incluziunea și siguranța digitală –nacesta este disponibil gratuit la adresa www.digitalyouthwork.teachable.com și poate fi accesat din orice locație și orice dispozitiv conectat la Internet;

 – Sesiune de formare formare profesională pentru lucrul digital cu tinerii si incluziune digitală a 30 de lucrători de tineret din cel puțin 4 țări din UE – training desfășurat în luna septembrie 2022 în localitatea Bansko, Bulgaria;

– Set de 5 instrumente de gamificare utile organizațiilor de tineret  pentru a-și dezvolta strategiile de incluziune digitală – instrumentele sunt gratuite și pot fi accesate pe website-ul proiectului la www.youthwork.digital

Toate produsele intelectuale create în acest proiect sunt destinate  lucrătorilor de tineret, profesorilor, tinerilor și organizațiilor care lucrează cu tinerii.

Proiectul a avut o durată de 28 luni, respectiv aprilie 2021 – iulie 2023, și are o valoare totală de 175.203 EUR.