În atenția organizațiilor membre:

Asociația YMCA Baia Mare, Asociatia Young Initiative, Asociația YMCA Cavnic, Fundația Student Plus Timișoara,

și a membrilor Consiliului Director:

Dan Carpov, Lucian Ciorba, Răzvan Sassu, Antonio Nyerjak, Andreea Lazăr

În conformitate cu prevederile art. 15-17 coroborate cu art. 20 din Statutul Federatiei YMCA Romania, Președintele Consiliului Director,

 CONVOACĂ

Adunarea generală pe data de 10.11.2022 și 11.11.2023, la Baia Mare, la YMCA HUB  situat pe strada Gheorghe Șincai nr 31, parter.

Vineri, 10.11.2023, ora 15

 Ordinea de zi propusă

 1. Ceremonia de deschidere – prezentarea noului spațiu
 2. Devotion/Thought of the day
 3. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate aferent perioadei 2022. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și al bilantului contabil aferent anului 2022. Descărcare de gestiune. Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2022.
 4. Aliniere locală și națională la Vision 2030. Adoptare formală a Vision 2030 pentru YMCA Romania. Priorități 2024.
 5. Plan YMCA Hub
 6. Diverse
 7. Closing devotion
 8. Cina

Sâmbătă,11.11.2023, ora 10

 Ordinea de zi propusă

1.Devotion /Thought of the day

 1. Plan strategic 2024, proiect de budget 2024
 2. Dezvoltarea capacității organizatiei naționale și al organizațiilor membre în contextul Vision 2030.
 3. Diverse
 4. Closing devotion
 5. Prânz

Dupa masă – Retreat –de vizitat o locație din zonă

Dacă aveți propuneri sau sugestii pentru ordinea de zi, vă rugăm să le transmiteți până în data de 25 octombrie 2023 pe email office@ymca.ro.

În conformitate cu Statutul Federatiei YMCA Romania – art 14 – Adunarea generală se compune din Consiliul Director și câte un reprezentant din partea fiecărei organizații și fundații membre.

Calitatea de membru în AG se va exercita personal, nefiind admisă împuternicirea altor organizații membre pentru exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuțiilor aferente acestei calități. Reprezentanții organizațiilor membre trebuie să fie mandatați de organizația locală spre a o reprezenta în AG. (hotărâre sau împuternicire transmisă pe email office@ymca.ro, până în  31 octombrie 2023).

Vă reamintim de plata cotizației pe anii 2021-2022, cuantumul acesteia este de 100 EUR/an, plătibili în lei la cursul BNR din ziua plății, prin virament bancar.

Președinte Federația YMCA Romania,

Dan Carpov

Consiliul Director al Federației YMCA Romania

Dan Carpov – președinte

Lucian Ciorba – vicepreședinte

Răzvan Sassu – trezorier

Antoniu Nyerjak – membru

Andreea Lazăr – membru

 

Data: 05.10.2023, Baia Mare