Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România

     Cod proiect

      Cod SIPOCA 149 / Cod MySMIS 112133

 • Beneficiari:

  Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România) –

  Asociația Young Initiative (AYI) – www.https://www.younginitiative.org

  Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD)- https://www.cdcd.ro/

  Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor de a formula, monitoriza şi evalua politici publice în domeniul lucrului cu tinerii, atât prin propunerea unor standarde de calitate în lucrul cu tinerii, cât și prin instruirea membrilor, personalului şi voluntarilor organizaţiilor de tineret în vederea participării active la dezvoltarea și îmbunătăţirea politicilor de tineret.

 • Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1.Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea ONG-urilor şi institutiilor publice cu atribuţii în domeniul tineretului.

  2.Crearea unui instrument educațional inovator pentru formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii destinate personalului din ONG-uri şi autorităţi publice cu atribuţii în domeniul tineretului din Romania.

  3.Dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul tineretului pentru 100 de persoane din ONG-uri active în domeniul tineretului din România.

 • Data de începere: 05.07.2018

  Perioada de implementare: 16 luni (iulie 2018 – noiembrie 2019)

  Bugetul proiectului: valoare totală este de 748.178,65 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European 615.482,40 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 117.432,69 lei și cofinanțare parteneri 14.963,56 lei.

  Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative; Axa prioritară – Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Operațiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, având cod SIPOCA 149 / cod MySMIS 112133.

 • Grup-țintă

  Grupul țintă al proiectului este format din minimum 100 de persoane din ONG-uri, angajați sau voluntari, implicate în activități de lucru cu tinerii precum și personalul de conducere și de execuție din instituțiile publice cu atribuții în domeniul tineretului.

  Rezultat 1

Formularea prin participarea publică a ONG-urilor, utilizând contribuția și experiența instituțiilor publice,  a   unor standarde de calitate pentru activitățile cu tinerii.

        Rezultat 2

Crearea unui sistem și instrument de formare pentru formularea, monitorizarea și evaluarea politicilor din domeniul lucrului cu tinerii, dedicate atât ONG-urilor, cât și personalului din instituțiile publice

       Rezultat 3

Formarea profesională a reprezentanțiilor ONG-urilor în vederea monitorizării modului în care autoritățiile și instituțiile publice implementează politici și standarde în domeniul lucrului cu tinerii și a formulării unei recomandări utile, concrete și fezabile către aceste autorități și instituții în domeniul de interes

       Activitățile proiectului
 • Elaborarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii în Romania, cu implicarea ONG-urilor si institutiilor publice cu atributii in domeniul tineretului.

 • Crearea unui Grup Naţional de Lucru pentru formularea politicii publice privind standardele activităților de lucru cu tinerii

 • Desfaşurarea cercetării comparative si legislative necesare pentru formularea politicii publice privind standardele activitatilor de lucru cu tinerii

 • Organizarea unor consultari care sa aduca în cadrul propunerii de politici publice perspective din partea unui numar mare de actori în domeniul tineretului

 • Elaborarea documentului de politica publica privind standardele activitaţilor de lucru cu tinerii

 • Promovarea politicii publice privind standardele activitatilor de lucru cu tinerii in randul autoritatilor, institutiilor si serviciilor publice cu atributii in domeniul tineretului

 • Diseminarea politicii publice privind standardele activitatilor de lucru cu tinerii în randul autoritatilor, institutiilor si serviciilor publice cu atributii in domeniul tineretului

 • Crearea si promovarea unui curs in format inovator Massive Open Online Course (MOOC) dedicat formularii, monitorizarii si evaluarii politicilor publice pentru ONG-uri si institutii publice

 • Crearea conținutului cursului în format inovator MOOC

 • Pregatirea tehnica a cursului in format MOOC

 • Testarea si finalizarea cursului MOOC

 • Promovarea cursului MOOC in randul grupului-tinta

 • Evaluarea implementarii cursului in format MOOC

 • Instruirea personalului în domeniul formularii, monitorizarii si evaluarii politicilor publice in domeniul lucrului cu tinerii

 • Crearea metodologiei pentru identificarea si contractarea echipei de formatori în subsol sigle parteneri

 • Crearea continutului cursului de formare

 • Organizarea cursurilor regionale

 • Evaluare si follow-up a activitatilor de formare

 

Rezultatele proiectului, inclusiv livrabile

– Dezvoltarea unei politici publice alternative privind standardizarea activităților de lucru cu tinerii din România, cu implicarea Grupului Național de Lucru Standarde de Tineret format din 15 membrii selectați din ONG-uri şi institutii publice cu atribuţii în domeniul tineretului – https://www.standarde-tineret.ro/category/standarde-si-politici-publice-de-tineret/

– Crearea cursului în format MOOC (Massive Open Online Course) “ Dezvoltarea politicilor publice de tineret” – un instrument educațional inovator pentru formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în domeniul lucrului cu tinerii – https://www.standarde-tineret.ro/curs-mooc/ ;

– Dezvoltarea competenţelor de formulare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice pentru 100 de persoane active în domeniul tineretului din România.

Informații despre activităţile si toate rezultatele din proiect sunt disponibile pe site-ul www.standarde-tineret.ro și pe pagina de facebook www.facebook.com/standardetineret/.

 

 

 

      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

     Va invitam sa vizitati site-ul Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro

   Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.